V. Status

Voorwoord

In dit hoofdstuk kunt u informatie vinden over de stand van zaken van het Slow Food Presidium Limburgse Stroop. Denk daarbij aan de relatie met de Slow Food Foundation for Biodiversity, het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland en aan (de partners van) de keten “van plantgat tot pot stroop”.

 

Slow Food Presidium Limburgse Stroop

Het Slow Food Presidium Limburgse Stroop (SFPLS) houdt zich bezig met het ambachtelijk, authentiek en kleinschalig stoken van (met name Limburgse) stroop. Stroop stoken in ruimste zin bestrijkt de hele keten van plantgat (cultuurlandschap met hoogstamgaarden en bijbehorende boerderijen – koppeling materieel en immaterieel erfgoed) tot pot stroop (streekgastronomie, voeding, betrokkenheid lokale bevolking). Limburgse stroop is onderdeel van (de beleving van) het Limburgse cultuurlandschap en de voedselproductie. De betrokkenheid van de lokale gemeenschap is voor het presidium van groot belang.

Stichting Slow Food Euregio Maas-Rijn

De Stichting Slow Food Euregio Maas-Rijn heeft als doel: het vanuit de Slow Food gedachte, zoals verwoord in de missieverklaring van The International Slow Food Movement, bevorderen, ondersteunen en behouden van de voedselverscheidenheid en daarmee samenhangende geschiedkundige, landschappelijke en sociaal-culturele eigenheden van de Euregio Maas-Rijn in het algemeen en Limburg in het bijzonder.

Slow Food International, Slow Food Nederland en Slow Food Foundation for Biodiversity

Slow Food is een wereldwijde voedselbeweging die zich inzet voor good, clean en fair voedsel voor iedereen. Zij brengt mensen uit de hele voedselketen samen: boeren en tuinders, chefs, vissers, wetenschappers, ondernemers en consumenten. Met hen worden belangrijke voedselvraagstukken aangepakt en wordt een platform geboden aan veranderaars; mensen die het anders durven te doen met aandacht voor mens, dier én natuur. 

De internationale stichting en de Limburgse stroop

Om erkend te kunnen worden als Slow Food Presidium door Slow Food Foundation for Biodiversity, is het noodzakelijk een productieprotocol op te stellen. De uitgangspunten van het ambacht stroopstoken en het product ambachtelijke stroop zijn in zo’n productieprotocol geformuleerd. Meer weten over dit protocol? Bekijk protocol

Medio 2010 kwam een delegatie van Slow Food Foundation for Biodiversity naar de regio van de stroopstokers voor een inspectiebezoek. De erkenning volgde snel. Die is overhandigd in 2010 door Slow Food International tijdens de Salone del Gusto in Turijn.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Om het ambacht en het unieke product naar de toekomst toe nog steviger te verankeren, hebben de leden van het presidium gewerkt aan een erfgoedzorgplan. Hierbij is ook de (blijvende) praktische verankering in het sociaal-culturele leven van de regio en de relatie met het cultuurlandschap belangrijk en overigens een voorwaarde. Dit is gebeurd in samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Unesco-verdrag, Nederland en de Limburgse Stroop

In mei 2012 ondertekende Nederland het UNESCO-Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland vloeide daaruit voort: een maatregel om het immaterieel erfgoed zichtbaar te maken en te borgen. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) is belast met de coördinatie van deze maatregelen.Een belangrijke voorwaarde om op die inventaris geplaatst te worden, is het hebben van een uitgebreid erfgoedzorgplan. Het KIEN heeft hiervoor de uitgangspunten vastgesteld.

Keten ‘Van plantgat tot pot stroop’

Over de keten ‘Van plantgat tot pot stroop’, met name over de hierbij voor het presidium belangrijke partners, is meer informatie te vinden in Hoofdstuk IX.

Contact

info@limburgsestroop.nl

www.limburgsestroop.nl

Alle inhoud is eigendom van Slowfood Presidium Limburgse Stroop
Website ontwikkeld door Beter Bij Ons B.V.