IV. De stroopstokers van het SFPLS

Inleiding

Het Slow Food Presidium Limburgse Stroop, juridisch aangesloten bij de Stichting Slow Food Euregio Maas-Rijn, is officieel in 2010 gestart door de stroopstokers Coen Eggen, Roy Eussen, Hans Franssen en Mart Vandewall. Henk Hoogakker was en is coördinator/ voorzitter. Leo Eussen, Rik en Annemarie Steinschuld- Franssen en Magiel Vandewall waren toen nog geen lid.

Achterste rij v.l.n.r.:

 • Rik Steinschuld
 • Hans Franssen
 • Magiel Vandewall
 • Leo Eussen
 • Mart Vandewall
 • Coen Eggen

Voorste rij v.l.n.r.:

 • Henk Hoogakker
 • Annemarie Steinschuld-Franssen
 • Roy Eusssen

Familie Vandewall

Midden jaren zeventig van de vorige eeuw komt Mart Vandewall via de wereldwijde milieu-activistische bewegingen in contact met de inspirerende praktische aanpak in Italië. Die beweging in Noord-Italië, met haar optimistische en praktische insteek, was voor Mart en Maria Vandewall een extra stimulans om hun biologisch teeltbedrijf in Eckelrade door te zetten. Ze verzamelden vanaf 1975 fruit van vervallen hoogstamgaarden en lieten dat in de Voerstreek, net over de grens, tot stroop verwerken door Aloïs Wiertz.

Familie Eussen

De voorgeschiedenis van het stroopstoken van de familie Eussen begint in 1902. Toen werd namelijk Leo’s oom, Pierre Deckers, geboren. Pierre was de oudste uit een gezin van acht kinderen. Hij trouwde met Maria Sijben, een zus van de moeder van Leo Eussen.

Pierre Deckers gaat vanaf 1915 (dat jaartal staat in de pers gegraveerd, die nu nog door Roy Eussen in gebruik is in Hombourg) meewerken in de (loon-) stroopstokerij om het grote gezin te onderhouden. Pierres vader was vierde-generatie stroopstoker. Hij bezat een koperen ketel waarin 400kg fruit paste en bijbehorende pers. Omdat Pierre zijn vader mee ging helpen, werden een extra koperen ketel en een pers aangeschaft, die nu nog steeds door Roy Eussen worden gebruikt.

Coen Eggen en de Vereniging Ambachshoes

Toen vanaf de late jaren zestig de interesse in vakwerkbouw toenam, bleek de kennis over dit historische bouwprincipe vrijwel afwezig te zijn. Dat had tot gevolg dat er toen meer kapot is gemaakt dan gerestaureerd, ook bij rijksmonumenten. Een aantal mensen, dat bezig was met restauraties van vakwerkhuizen, bouwde zo zelf een hoop expertise op. Zij besloten in 1974 tot de oprichting van de Vereniging Ambachshoes, vereniging tot behoud van het oude ambacht.

In het begin was er vooral aandacht voor bouwambachten. Coen Eggen, die sinds 1976 voorzitter is, werkt daarnaast ook al jaren mee aan een Woordenboek van Limburgse Dialecten. In zijn zoektocht naar oorspronkelijke woorden, kwam Koen uit bij oude ambachten, die dreigden te verdwijnen. De bevragingen van oude vaklieden leidde o.m. naar Pierre Deckers in Banholt, die de laatste nog actieve stroopstoker van Limburg bleek te zijn. Dat was de reden voor Coen Eggen om bij hem in 1974 actief in de leer te gaan.

Familie Franssen- Kerckhoffs en Steinschuld-Franssen

De motivatie voor Hans en Julienne Franssen om te beginnen met stroop stoken op de Koulen in Klimmen heeft twee achtergronden:

 • De achtergrond van Hans en zijn vrouw Julienne, beiden stammend uit boerengezinnen: bij Julienne een fruitteeltbedrijf in Bemelen, in het geval van Hans een authentiek gemengd bedrijf, met koeien, akkers, kippen, varkens en (hoogstam-) fruit.
 • Een fysieke uitlaatklep als tegenwicht voor de meer regelende taken in Hans’ werkzaamheden bij DSM.

Contact

info@limburgsestroop.nl

www.limburgsestroop.nl

Alle inhoud is eigendom van Slowfood Presidium Limburgse Stroop
Website ontwikkeld door Beter Bij Ons B.V.